گزارش محاسبات ، طراحی و بررسی استحکام کشتی بزرگ شهربازی

پروزه حاضر محسابات، طراحی و تحلیل یک کشتی بزرگ شهربازی را دارا است. این طرح ها شامل موارد زیر هستند:

  • عکس واقعی کشتی

  • طرح سه بعدی سالیدورک

  • تحلیل تنش نقاط تمرکز تنش توسط آباکوس

   • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.