طرح سه بعدی گیره لباس

این گیره به منظور نگهداشتن لباس خیس روی طناب به کاربرده می شود که در این طرح یک گیره چوبی به صورت سه بعدی طراحی شده است.  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.