طرح سه بعدی پمپ هیدرولیکی

پمپ هیدرولیکی چیست؟

 پمپ هیدرولیکی، انرژی حاصل از موتور الکتریکی یا احتراقی را به انرژی هیدورلیکی تبدیل می کند. جهت راه اندازی پمپ های در تاسیسات ثابتهیدرولیکی از الکتروموتور و درتاسیسات سیار هیدرولیکی از موتور احتراق داخلی استفاده می شود. در اصل پمپ در یک سیکل هیدرولیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در جای مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد. یک پمپ فقط جریان تولید می کند و فشار به وجود آمده بستگی به میزان مقاومت در مقابل جریان تولیدی دارد.  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.