طرح سه بعدی چشم انسان

طرح مورد نظر مدل کامل اناتومی چشم انسان است. این طرح برای موارد پزشکی چشم بسیار کاربردی بوده و به صورت نصف چشم ارایه شده است تا موارد کامل کلیه اعضای داخلی چشم دیده شود. طرح مورد نظر اعضای زیر را دارا می باشد:

 • Sclera
 • Ciliary Body
 • Suspensory Ligmanet
 • Cornea
 • Iris
 • Pupil
 • Lens
 • Vitreous Humor
 • Choroid
 • Retina
 • Fovia Axis
 • Optic nerve
 • Optic disc
 • Retina artery
 • vein


 • بررسي ها

  sendدیدگاهی بنویسید

  هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.