طرح سه بعدی چشم انسان

طرح مورد نظر مدل کامل اناتومی چشم انسان است. این طرح برای موارد پزشکی چشم بسیار کاربردی بوده و به صورت نصف چشم ارایه شده است تا موارد کامل کلیه اعضای داخلی چشم دیده شود. طرح مورد نظر اعضای زیر را دارا می باشد:

 • Sclera

 • Ciliary Body

 • Suspensory Ligmanet

 • Cornea

 • Iris

 • Pupil

 • Lens

 • Vitreous Humor

 • Choroid

 • Retina

 • Fovia Axis

 • Optic nerve

 • Optic disc

 • Retina artery

 • vein

بازدیدها: 8 • بررسي ها

  sendدیدگاهی بنویسید

  هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.