طرح سه بعدی گیربکس

گیربکس چیست؟

گیربکس ماشینی است که برای انتقال توان مکانیکی از یک منبع تولید توان به یک مصرف کننده وهچنین برآورده ساختن گشتاور و سرعت دورانی مورد نیاز مصرف کننده به کار میرود.گیربکس درواقع یک واسطه بین منبع توان و مصرف کننده توان می باشد کهبین منبع توان و مصرف کننده توان یک انعطاف پذیری بر قرار میکند.به دلیلهماهنگ بودن گشتاور و سرعت دورانی منبع تولید توان با مصرف کننده نیاز به ماشینی کهبتواند این هماهنگی را به صورت یک واسطه برقرار کند امری ضروری به نظر می رسددستگاهی که این خواسته را میتواند تامین کند کیربگس نام دارد.  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.