طرح سه بعدی کلاچ خودرو

کلاچ چیست؟

کلاچ وسیله ایست برای انتقال حرکت چرخشی از یکشفت به شفت دیگر. کلاچ در واقع  یکوسیله قطع کردن و یاوصل کردن است که در سیستمهای انتقال نیرو بکار میرود. اصولاً در  سیستمهای انتقال نیرو، توان و نیروی تولید شده درموتور برای استفاده به شکلی دیگر و یا  استفاده در جایی دیگر نیاز به جابجایی و انتقال دارد. حال برای آنکه بتوان بر رویاین انتقال  نیرو کنترلی را اعمال کرد. سادهترین راه استفاده از یک کلاچ استتا هر زمان که نیاز به  توقفانتقال نیرو باشد،این عمل انجام پذیرد.  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.