طرح سه بعدی پمپ سانترفیوژ

پمپ سانتر فیوژ چیست؟

پمپ های سانترفیوژ از جمله پمپ های متداول در انتقال آب و انواع مایعات می باشند ، که از انرژی جنبشی استفاده می کنند.  نیروی گریز از مرکز مایع را با فشار از چشمی پروانه و از جایی که وارد لوله می شود ، خارج می سازد. فشارهای متفاوتی می توانند با تغییر سرعت پروانه ، استفاده از پروانه بزرگتر و یا با افزایش تعداد پروانه ها ایجاد شوند . پروانه و مایع پمپاژ شده از قسمت خارجی به وسیله مکانیکال سیل ها تفکیک شده اند. محور شفت و بار محوری یاتاقان ها مانع حرکت شفت و کاهش اصطکاک در چرخش می شوند.

پمپ های سانترفیوژ با توجه به موارد فوق طراحی شده اند :

  • تعداد لوله های مکنده ( تک مکنده یا دو مکنده )

  • تعداد پروانه ها ( تک پروانه ، دو پروانه یا طبقاتی )

  • کارکرد یا بازده خروجی

  • پروانه ها ( نوع ، تعداد پره ها )

بیشتر پروانه ها تنها در یک جهت ترتیب یافته اند و به آنها تک مکنده می گویند . مدل هایی با جریان یا گردش بالا از پروانه هایی استفاده می کنند که از هر دو جهت مکندگی داشته باشند و به آنها دو مکنده می گویند.  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.