طرح سه بعدی پمپ سانترفیوژ

پمپ سانتر فیوژ جیست؟

پمپ سانتریفیوژ یکی دیگر از پمپ های هیدرولیکی مورد استفاده در صنعت محسوب می شود. که اساس کار این پمپ سانتریفیوژ تبدیل انرژی مکانیکی به انرزی جنبشی سیال هستند. که به اصطلاع زبان فارسی همان پمپ های گریز از مرکز نامیده می شود.

از این نوع پمپ ها معمولا در آبیاری ها استفاده می کنند.جاهایی که نیاز به تامین آب اضطراری دارند از پمپ سانریفیوژ بهره می گیرند.کاربرد زیادی در پمپ های آبی دارند.
پمپ سانریفیوژ با توجه به پره ها و هیدروموتوریکه دارد کار میکند و همانطور که از نامش پیداست مایع ورودی به مرکز خود را به بیرون هدایت می کند این مایع بخاطر انرژی چرخشیی که توسط هیدروموتور ایجاد می شود به بیرون هدایت می شود چون در ابتذا مایع به مرکز پمپ سانتریفیوژ هدایت می شود و در اینجا هیدروموتور پروانه را می چرخاند و همین چرخش سبب می شود تا مایع خروج کند.

این نوع پمپ های هیدرولیکی معمولا قیمت ارزانی دارند و صنعتها به راحتی به دلیل همین مورد و همچنین به دلیل اینکه پمپ سانریفیوژ فشار یکسان و یکنواختی را تولید می کند و از طرفی هم نگه داری و تعمیرات پایینی دارد بکار می گیرند.

مهندسین این صنعت باید دقت داشته باشند که پمپ ساریفیوژ با توجه به مزایایی که دارد دارای نواقصی هم هست زیرا پمپ گریز از مرکز را باید قبل از بکار گیری حسابی آب بندی کرد و همچنین در راندمان بالا مراقب افت پمپ ها بود.  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.