طرح سه بعدی بطری آب (قمقمه)

بطری آب (قمقمه) چیست؟

قمقمه ، ظرفی برای حمل آب می باشد. این فراورده نیاز شما برای همراه داشتن آب را  برطرف می کند.  این فراورده در گنجایش های مختلفی ارایه می شود.

بازدیدها: 558  • بررسي ها

    sendدیدگاهی بنویسید