تحلیل رطوبت زدایی هایسیس

نم زدایی یا رطوبت زدایی یکی از مراحل پالایش گاز طبیعی است
پس از تفکیک نفت با گاز، مقداری آب آزاد همراه با گاز طبیعی وجود دارد که بیشتر آن توسط روش های جداسازی ساده در سر چاه یا در نزدیکی آن از گاز جدا می‌‌شود.
در حالیکه بخار آب موجود در محلول گاز میبایست طی فرایندی بسیار پیچیده تحت عنوان عملیات نم‌زدایی و یا رطوبت‌زدایی از گازطبیعی تفکیک گردند  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.