ریز پردازنده های پرینتر سه بعدی شده با فلورسنت می توانند برای امنیت پول و جلوگیری از جعل استفاده شوند. محققان موسسه فناوری Karlsruhe و شرکت zeiss از میکرو ساختارهای پرینتر سه بعدی فلورسنت استفاده می کنند. این تکنولوژی از چاپ پول تقلبی جلوگیری می کند. این نوآوری می تواند از جعل یادداشت های بانکی, […]