مایکروسافت با راه اندازی Paint، می تواند عکس ها را گرفته و با تبدیل عکس به فایل، طرح های آماده ی پرینت سه بعدی را تحویل دهد. با راه اندازی خط جدید خدمات مایکروسافت، رنگ دورباره ای گرفت. آن برنامه Paint است. این برنامه یکی از اولین برنامه های استفاده شده در ویندوز در دهه […]