گزارش محاسبات ، طراحی و بررسی استحکام کشتی بچه شهربازی

محصول مورد نظر گزارش کامل از طراحی و بررسی استحکام یک کشتی بچه در شهر بازی را نشان می‌دهد.

طرح دارای موارد زیر است:

  • عکسبرداری واقعی از کشتی
  • طرح سالیدورک کامل کشتی
  • طرح ساده شده نقاط تمرکز تنش در آباکوس و تحلیل تنش آن
  • عکس نحوه حرکت سینماتیکی و سنتیکی کل سیستم


  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.