طرح سه بعدی کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی چیست؟

کپسول آتش نشانی  نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش  است . این دستگاه جزء خاموش کننده های آتش قابل حمل دستی بوده و با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز دی اکسید کربن را با فشار بر روی آتش می‌ پاشد.