طرح سه بعدی محفظه احتراق

محفظه احتراق چیست؟

منظور از محفظه احتراق، فضای محبوس بین کف پیستون و سر سیلندر می باشد. هنگامی که پیستون به سمت پایین حرکت می کند، حجم داخل سیلندر افزایش یافته و عمل مکش از طریق سوپاپ هوا انجام می شود. ولی پس از رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین، جهت حرکت آن تغییر یافته و پیستون به سمت بالا به حرکت در می آید. در این حالت که پیستون در حال متراکم نمودن مخلوط سوخت است، هر دو سوپاپ به صورت بسته می باشد. هنگامی که پیستون در نقطه مرگ بالا قرار می گیرد. هنوز فضایی بین کف پیستون و سر سیلندر وجود دارد که مخلوط هوا و سوخت درون آن متراکم می گردد. این فضا را محفظه احتراق می نامیم.   • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.