طرح سه بعدی ماژول دوربین

ماژول دوربین چیست؟

ماژول به قسمت های جدا شدنی هر محصول می گویند، ماژول دوربین هم به دوربین و برد آن در تلفن یا تبلت یا هر وسیله ای دیگر می گویند مثلا وقتی دوربین مشکل پیدا می کند ماژولرا عوض می کنند اکثر محصولات طوری طراحی می شوند که ماژول را  به راحتی جدا و تعویض شود.