طرح سه بعدی ستون فقرات انسان

ستون فقرات انسان چیست؟

 بخش اصلی استخوان بندی انسان در نیم‌تنهٔ بالایی است. نقش ستون مهره‌ها، حمایت از کل بدن، توانایی در خم شدن و چرخیدن در تمامی مسیرها، و نیز حمایت از ساختمان‌های حیاتی بدن مثلاعصاب و نخاع است که در داخل آن قرار دارند.  • بررسي ها

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.