طرح جامع اتوکد منطقه دوازده شهر تهران - تفصیلی

طرح جامع اتوکد منطقه دوازده شهر تهران – تفصیلی
قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,000 تومان است.