اتوکد رشت

طرح جامع اتوکد شهر رشت – تفصیلی
قیمت اصلی 158,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,000 تومان است.