عید نوروز کرونا یی | با رنگ و بوی قرنطینه، همراه با پیشرفت کسبوکارهای مجازی

دومین عید نوروز کرونایی هم آمد و ما را دوباره به یاد خویشتن انداخت. خویشتنی که با وجود بهار و در تناقض با کرونا و قرنطینه برای همه ما هنجار شکنی بود. آما عید نوروز کرونایی هم خواهد گذشت و ما راهی جز امیدواری نداریم. امیدواری به آینده ای درخشان، زیبا و پر از موفقیت …

در این ۶ سال قدمت صدتومانی، یاد گرفتیم که نه پول بلکه تخصص یعنی به معنای واقعی نیروی انسانی کارآزموده بسیار مهم تر است. نیروی کار متعهد، متخصص و مجرب کلید اصلی هر تیمی برای شروع کسبوکارهای استارتاپی و نوپا است. بیاید در این سال جدید تلاش کنیم تا نسل جدید، نسلی کار تیمی پسندتر باشند. ما بایستی به نحو احسن در پیشبرد فرهنگ درست کسبوکار کمک رسان تیم های تازه کار باشیم. تیم های با افراد پولادین اما تجربه کم!

در این سال جدید ما تصمیم گرفتیم که دقیق تر بر روی سئوی سایت متمرکز بشویم و در این راه تلاش هایی انجام دهیم. در ادامه گزیده ای زیبا از مطلب یادمان باشد را برای شما از سایت بیتوته بازگو نموده ایم: (منبع)

یادمان باشدهای عید نوروز کرونا یی  در ایام نوروز

یادمان باشد که زیبایی های کوچک را دوست بداریم حتی اگر در میان زشتی های بزرگی باشند

یادمان باشد که دیگران را دوست بداریم آن گونه که هستند، نه آن گونه که می خواهیم باشند

یادمان باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگریم

که ما اگر خودمان با خویشتن آشتی نکنیم هیچ شخصی نمی تواند ما را با خودمان آشتی دهد

یادمان باشد که خودمان با خودمان مهربان باشیم

چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد

سال نو مبارک

 

تبریک عید نوروز

تبریک عید نوروز سال ۱۴۴ در آخرین سال قرن ۱۳ ام

 

از ما در لینک زیر عیدی عید نوروز کرونا یی را بگیرید:

>>رایگان های صد تومانی<<

یادتان نرود در این زمان های همراه با ویروس کرونا لطفا حتما تمهیدات بهداشتی را رعایت کنید.