طرح سه بعدی یونیت دندان پزشکی

یونیت دندانپزشکی چیست؟

یونیت وصندلی دندان پزشکی ابزار اصلی کار دندانپزشکی می باشد، ورودیهای یک یونیت شامل ترکیبی از هوا، آب و برق می باشد. که با استفاده از ترکیب آنها حرکات مکانیکی ، کنترلهای الکترونیکی و الکتریکی بکار خواهند افتاد. الکترونیک نیز در این یونیت و در بعضی از دستگاهها جایگاه ویژه ای دارد .ازجمله چراغ وقسمت فرمان کابل کشی داخل یونیت وصندلی را میتوان نام برد . کیت فرمان –کیت چراغ – و کیت فرمان قسمت ساکشن وکراشوار وجام اینها معمولا الکترونیک هستند. ودر ولتازهای مختلف بنا به تخصص وتجربه شرکتهای سازنده فرق می کند .هر یونیت دندانپزشکی در قسمت برق شامل ولتاژهای ۶ولت -۱۲ولت ۲۴ولت و۲۲۰ولت میباشد. که در موقع روشن کردن برق ورودی به سر کلید قطع ووصل دستگاه واز انجا به ترانس کاهنده که داخل یونیت کارسازی می شود میرود(تعداد ترانسها در مدلهای مختلف متفاوت است). و با تقسیم به قسمتهای گفته شده با ولتاژهای موردنظر وصل می شود. ولتاژ ۱۲ولت جهت  شیربرقی توربین وایرموتور وساکشن وجام می باشد.  ولتاژ ۲۴ولت جهت فرمان صندلی ووصل کردن برق ۲۲۰ولت برسر موتور های صندلی میباشد. رله ها ودربعضی از موتورها کنتاکتوراین عمل را انجام میدهد جام جهت اب برای تمیز کردن دهان مریض وکراشوار جهت ریختن اب دهان به داخل کراشوار میباشد. کار ساکشن یونیت مکیدن خون واب داخل دهان مریض میبا شد. واز یک سراهی که با رد شدن اب با سرعت زیاد وایجاد خلع درقسمت دیگر سه راهی باعث عمل مکش می گردد.

وتمام این اب وخون توسط شیلنگ فا ضلاب به قسمت خروجی یونیت ونها یت.به فاضلاب شهر وصل می گردد.  قسمت روشنای و لامپ دستگاه با زدن شاستی لامپ ورسیدن برق مورد نظر به سوکت ولامپ یونیت روشن میگردد. جهت دیدن دندانپزشک از عکسهای گرفته شده از یک نگاتسکوپ کوچک در قسمت تابلت دستگاه استفاده شده است . شرکتهای سازنده برای جلوگیری از سوختن لامپ از یک فن استفاده مینمایند.  • بررسي ها

    sendدیدگاهی بنویسید

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.