طرح سه بعدی خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی چیست؟

خازن الکترو لیتی به خاطر ساختمانی که دارند دارای ظرفیت زیادی هستند یکی از جوشن های این خازن صحفه ی نازکی از اکسید آلمینیوم قرار می گیرد جوشن دیگر این خازن یک صحفه آلمینیوم خاص است که همراه با مایع هادی اطراف دو جوشن تشکیل جوشن را می دهند و ظرفیت این خازن ها شدیدا تابع حرارت بوده و با افزایش دما ظرفیت آن نیز افزایش می یابد.  • بررسي ها

    sendدیدگاهی بنویسید

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.