طرح سه بعدی جای فن در بدنه خودرو سمند

در این طرح جای فن خودرو سمند به صورت سه بعدی طراحی شده است.

بازدیدها: 1