طرح سه بعدی ترمز دیسکی

در این طرح یک ترمز دیسکی به صورت سه بعدی طراحی شده است.

بازدید: 65  • بررسي ها

    sendدیدگاهی بنویسید