طرح سه بعدی تراکتور

تعریف تراکتور؟

تراکتور به ماشینی گفته می شود که جهت کشیدن یک بار یا یک وسیله بکار می‌ر‌ود. ‌در واقع تراکتور وسیله ای است  برای تامین قدرت مورد نیاز جهت کشیدن وسایل و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد.  • بررسي ها

    sendدیدگاهی بنویسید

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.