طرح جامع اتوکد منطقه هشت شهر تهران – تفصیلی

طرح جامع منطقه هشت شهر تهران (تهران پارس) شامل یک فایل اتوکد لایه باز است.

 

 

طرح تفصیلی چیست؟

طرح تفصیلی طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع، نحوه استفاده از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت، تراکم در واحدهای شهری، اولویت های مربوط به مناطق بهسازی، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود . در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزرات آبادانی و مسکن به وزرات مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶ تیرماه سال ۱۳۵۳ ، طرح تفصیلی چنین تعریف شده است :طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی و طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها ، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی ، تهیه و تنظیم می گردد.در واقع محتوای طرح تفصیلی عبارت است از نقشه های کاربری اراضی ، شبکه های ارتباطی ، مساحت ها ،سرانه ها ، معیارها و ضوابط دقیق و اجرایی طرح جامع شهر که پیش از تهیه طرح تفصیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده است.به دنبال طرح جامع و به منظور انجام برنامه های اجرایی تصویب شده این طرح تهیه می گردد. طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه ای مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنها است. شامل چهار مرحله است:

• مرحله بازشناسی

• مرحله تثبیت برنامه ها و طرح های اجرایی

• مرحله تشخیص و تعیین اولویت ها

• مرحله انجام و اجرای محتوای طرح و کاربرد اراضی

سابقه تهیه طرح های جامع و تفصیلی در ایران به حدود سال های ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ برمی گردد. سازمان مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی وزارت مسکن و شهرسازی است. این طرح ها در ابتدا برای شهرهایی که طرح جامع آنها به تصویب رسیده بود انجام پذیرفت. پایه و اساس فکر تهیه طرح های تفصیلی در دهه ۵۰ از آن زمان آغاز شد که شهرداری ها در مواجهه با طرح های جامع، به لحاظ کلی بودن مطالعات، امکان پیاده نمودن و اجرای دقیق آن را فراهم نمی دیدند.

منطقه ۸ شهرداری تهران

منطقه ۸ تهران به وسعت ۱۳۲۲ هکتار که درحوزه شرقی تهران واقع شده از سمت شمال و شمال شرقی به  شهرداری منطقه ۴ ؛ از جنوب به شهرداری منطقه ۱۳ ؛ و از سمت غرب به شهرداری منطقه ۷ محدود می شود ، نخستین محله مهاجر نشین از سال ۱۳۲۰ به بعد در اراضی جوادیه در جنوب غربی تهران بوجود امده که به تدریج پا به پای آن توسعه بی ضابطه شهری در شرق تهران و دیگر نواحی نیز شروع شد و تهران دراندک زمان چهره کلان شهر را پیدا کرد تراکم جمعیت در زمان حکومت دکتر مصدق عرصه را بر شهر نشینان تهی دست چنان تنگ کرد که ناگهان مردم در شرق تهران دست به تصرف عدوانی اراضی بایر زدند و شروع به خانه سازی در اراضی تصرفی خود کردند که به همین جهت به محله مفت آباد معروف شد

در پی این هجوم بی سابقه و خانه سازی بی ضابطه در اراضی مفت اباد دولت دستور دادکه در دو ناحیه نازی اباد و نارمک که اراضی انها خالصه و در تملک دولت بود طرح شهرسازی با اصول و ضوابط مدنی پیاده شود.
خیابان بندی ها و تقسیم اراضی و متد شهرسازی در دو منطقه یاد شده به سرعت اغاز و عملیات خانه سازی در انها شروع شد.                          
 

تاریخچه محله های منطقه ۸
 

نارمک

 

 

نارمک یکی از قدیمی ترین محله های تهران است و در آغاز ، دهکده ای قدیمی و یکی از مناطق خوش آب و هوا و سردسیری تهران به شمار می رفته است و در سر راه قوچک و لواسان و ناز و رودبار قصران قرار داشت . در  گذشته در نارمک باغ انار زیاد بود و انار نارمک پرآب و خوشمزه مفهوم کلمه نارمک یعنی مکیدن انار و منظور از کلمه نارمک یعنی محلی که انارهای درشت در آن میروید.               

نارمک در سر راه قوچک و لواسان و ناز و رودبار قصران به صورت دهکدهای قدیمی به نظر می رسیده است.

در فرهنگ جغرافیایی آمده است که دهکده نارمک از توابع شمیران در ۹ کیلومتری جنوب شرقی امامزاده صالح و ۵ کیلومتری شمال جاده تهران به دماوند واقع شده است. این دهکده سردسیر دارای ۱۰۰ نفر سکنه و آب آن از قنات تامین می شد. 
محصولات عمده آن ، دهکده غلات و انار و شغل اها لی آن زراعت و باغبانی و راه رسیدن به دهکده نارمک فرعی و دارای یک قلعه قدیمی بوده است.این محله که در نوع خود در جهان منحصر به فرد است به همراه تهرانپارس در دهه ۲۰ توسط فرانسوی ها ساخته شد.
 

تهرانپارس

 

 
طرح شهرک سازی در این منطقه میتوانست الگویی مناسب برای مناطق دیگر باشد لیکن تنها تهرانپارس بااصول(مدرن شهری) توسط سرمایه داران زرتشتی احداث شد. اما سالهای بعد هر سه منطقه تهرانپارس و نارمک و نازی اباد مورد هجوم بساز و بفروشها و معماران تجربی قرار گرفت.       

 
نظام آباد
   

 
این ناحیه از مناطق قدیمی تر بوده و از بافت متراکم تر و پر جمعیت تری برخوردار است.نظام آباد غربی ترین قسمت منطقه بوده و در مرز با منطقه ۷ شهرداری قرار گرفته است.

بازدیدها: 15  • بررسي ها

    sendدیدگاهی بنویسید

    هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است.